Vilkår og betingelser for at deltage i projekt Ny Mobilitet

 

Formål med projekt Ny Mobilitet

 

Projekt Ny Mobilitet (herefter betegnet som ”projektet”) giver projektdeltageren mulighed for at prøve en mobilitetspakke med delebil, bybil, bycyklen og lejebiler så projektdeltageren selv kan opleve, hvordan det er at bruge alternativer til en privat bil. Under forsøgsperioden får projektdeltageren en række særlige tilbud, som gør det billigere for dem at bruge disse alternativer. For at kunne analysere, hvordan projektdeltagerne bruger Ny Mobilitet indsamler Region Hovedstaden oplysninger om projektdeltageren og dens transportforbrug (jf. punkt 3).

Generelle oplysninger om projekt Ny Mobilitet

 

Projektpartnerne er Region Hovedstaden (projektleder), København Kommune, Frederiksberg Kommune og BMW Group.

Mobilitetsleverandørerne er Drivenow, Green Mobility, Bycyklen, Metroselskabet, Movia, Sixt biludlejning, Europcar, LetsGo, Hertz Delebilen og GoMore.

Mobilitetspakken er en sammensætning af forskellige transportydelser fra de ovennævnte mobilitetsleverandører. Tilbud og transportydelser indeholdt i mobilitetspakken kan variere i løbet af hele projektperioden. Indholdet kan ses på hjemmesiden www.nymobilitet.dk indtil d. 31/08/2017. Projektet formidler blot disse transportydelser og mobilitetsleverandørerne forbliver de eneste ansvarlige for de transportydelser, de sælger (herunder priser, salg og kundeservice, egenskaber, fejl, betingelser og beskrivelser).

Projektdeltageren skal være fyldt 18 år, have folkeregisteradresse i forsøgsområdet og være tilmeldt projektet ved at have udfyldt projektets online tilmeldingsformular. Ved sin tilmelding til projektet Ny Mobilitet accepterer projektdeltageren betingelserne for at deltage.

Projektets forsøgsperiode løber fra 1. april 2017 til 30 juni 2017. Forsøgsperioden betegner den periode, hvor projektdeltageren får særlige tilbud på alternative transportydelser, og hvor Region Hovedstaden indsamler oplysninger om deres forbrug (jf. punkt 3).

Behandling af personlige data

 

Region Hovedstaden må indsamle og lagre de oplysninger projektdeltageren opgiver ved tilmelding til projektet. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Region Hovedstaden må kontakte projektdeltageren angående projektet og deres deltagelse per e-mail, telefon eller brev.

Mobilitetsleverandørerne må levere oplysninger om projektdeltagerens forbrug af deres ydelser under forsøgsperioden. Denne tilladelse gælder kun til det forbrug, som projektdeltageren har fra d. 1. april 2017 til d. 30. juni 2017. Disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Region Hovedstaden må videresende disse oplysninger til en tredjepart, som Region Hovedstaden kontrakter til at analysere og evaluere projektet. Denne tredjepart vil blive underlagt en fortrolighedsaftale og må ikke bruge disse oplysninger til andet end at udføre en analyseopgave for Region Hovedstaden.

De oplysninger Region Hovedstaden har indsamlet om projektdeltageren som en del af projektet anonymiseres og lagres i en database som projektpartnerne og mobilitetsleverandørerne må bruge til at analysere projektdeltagerens adfærd.

Region Hovedstaden forbeholder sig ret til at videregive de indsamlede oplysninger om projektdeltageren i det tilfælde, det er påkrævet ifølge lovgivning eller en domstolsafgørelse. 

 

Dataansvarlig

Den dataansvarlige er Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, Danmark. Du kan kontakte den dataansvarlige på ethvert tidspunkt med spørgsmål vedrørende databeskyttelsen gennem e-mail på jonas.mortensen.01@regionh.dk.

Indsigt

Projektdeltageren har mulighed for fuld aktindsigt i de personlige oplysninger, de giver Region Hovedstaden i forbindelse med projektet. Hvis de på noget tidspunkt ønsker at ændre de personlige oplysninger, Region Hovedstaden har registreret om dem, eller hvis de ønsker at ændre på den adgang, som Region Hovedstaden har til at kontakte dem, kan de altid kontakte Region Hovedstaden og meddele dette. Enhver form for ændring i disse oplysninger og den adgang, som Region Hovedstaden har til at kontakte dem kan medføre at deres status som projektdeltager bortfalder. I det tilfælde vil Region Hovedstaden oplyse dem om dette. 

Ansvarsfraskrivelse

Mobilitetsleverandørerne er alene ansvarlig for transportydelserne formidlet gennem projektet (herunder for deres formidling og levering til projektdeltageren). Region hovedstaden kan på ingen måde gøres ansvarlig for tab, som projektdeltageren måtte lide, fordi projektets tilbud ændres eller nedlægges eller fordi projektets tilbud er utilgængelig.

Region hovedstaden kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på www.nymobilitet.dk - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Region Hovedstaden kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes på www.nymobilitet.dk og på alle mobilitetsleverandørernes hjemmesider.

Region Hovedstaden forbeholder sig ret til at fjerne projektdeltagerens oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.